KATAPUSANG HIBIK NG PILIPINAS PDF

Guerrero and others have described Bonifacio as "effectively" the commander-in-chief of the revolutionaries. They assert: As commander-in-chief, Bonifacio supervised the planning of military strategies and the preparation of orders, manifests and decrees, adjudicated offenses against the nation, as well as mediated in political disputes. He directed generals and positioned troops in the fronts. On the basis of command responsibility, all victories and defeats all over the archipelago during his term of office should be attributed to Bonifacio. Bayan may be rendered as "nation" or "people".

Author:Kekasa Akinozuru
Country:Madagascar
Language:English (Spanish)
Genre:Automotive
Published (Last):14 June 2009
Pages:383
PDF File Size:10.2 Mb
ePub File Size:3.76 Mb
ISBN:446-2-99076-148-5
Downloads:45210
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MedalAno itong sakdal nang laki na hinahandugan ng buong pag kasi na sa lalong mahal kapangyayari at ginugugulan ng buhay na iwi. Ang na nga kapanahon ng aliw, ang inaasahang araw na darating ng pagka-timawa ng mga alipin, liban pa ba sa bayan tatanghalin? Sa kaba ng abang mawalay sa Bayan! Datapwa kung bayan ng ka-Tagalogan ay nilalapastangan at niyuyurakan ng sama ng lilong ibang bayan. Di gaano kaya ang paghinagpis ng pusong Tagalog sa puring nalait at aling kaluoban na lalong tahimik ang di pupukawin sa paghihimagsik?

Nasaan ang dangal ng mga Tagalog, nasaan ang dugong dapat na ibuhos? Kayong antayan na sa kapapasakit ng dakilang hangad sa batis ng dibdib muling pabalungit tunay na pag-ibig kusang ibulalas sa bayang piniit.

Ang nanga sa digmaan dumog sa paglaban Handog din sa iyo ang kanilang buhay, Hirap ay di pansin at di gunamgunam Ang pagkaparool o pagtagumpay. Ang kulay ng langit na nanganganinag Ibinababalang araw ay sisikat Sa kabila niyang mapanglaw na ulap. Anong pagkarikit! Sa samyo ng iyong pagsuyong matamis, Mataos na taghoy ng may sintang sibsib, Bayang tumaggap noo ko ng init, Na natatabunan ng lupang malamig. Bayaang ang araw na lubhang maningas Pawiin ang ulan, gawing pawang ulap, Maging panganuring sa langit umakyat, At ang aking daing ay mapakilangkap.

Kung nababalot na ang mga libingan Ng sapot na itim ng gabing mapanglaw, at wala ng tanod kundi pawing patay, huwang gambalain ang katahimikan. Paalam na liyag, tanging kaulayaw, taga ibang lupang aking katuwaan, paaalam sa inyo, mga minamahal; mamatay ay ganap na katahimikan. Sa Kabataang Pilipino Itaas ang iyong noong aliwalas ngayon, Kabataan ng aking pangarap! Masdan ang putong na lubhang makinang sa gitna ng dilim ay matitigan maalam na kamay, may dakilang alay sa nagdurusa mong bayang minamahal.

Ikaw, na may diwang inibig ni Apeles sa wika inamo ni Pebong kay rikit sa isang kaputol na lonang maliit ginuhit ang ganda at kulay ng langit. Ang kamusmusan ko kung alalahanin, halaman at bundok, yaman at bukirin, na pauang naghandog ng galak sa akin, ay inaruga mo bayng ginigiliw. Santong matuid mo ay iginagalang, ng Diyos na lalong makapangyarihan na siya ngang dapat na magbigay dangal, bagkus ay siya pang kinukutyang tunay. Pag-ibig sa Bayan Tula ni Marites C. Cayetano huwag mo lang isigaw sa pagpapaunlad ng iyong kultura yaman at galing.

DELPHINE MADAME DE STAEL PDF

Andrés Bonifacio

.

ASKEP COMBUSTIO PDF

Tula Tungkol sa Pagmamahal sa Bayan (13 Tula)

.

Related Articles