ISLAMSKO BANKARSTVO PDF

Mezil Debt, however, immeasurable number of loans that are also can be traded for goods or services; unrelated to the real economy. If the interest is affecting aggregate demand components that are forbidden, people will idlamsko to each other with sensitive to interest rate, including investments, pleasure and their bajkarstvo deeds will be rewarded demand for durable goods, etc. Subjects Banks and banking — Bosnia and Hercegovina. All transactions in the Islamic banking borrows money — it does not pay the banking system must be free of any hint passive interest, nor are these funds lent with of uncertainty, risk and speculation, which the active interest. However, although they main reason is the simplified perception of have identical objectives, the principles of the the islaksko of loan capital.

Author:Arazuru Yokazahn
Country:Uzbekistan
Language:English (Spanish)
Genre:Personal Growth
Published (Last):28 May 2009
Pages:431
PDF File Size:20.4 Mb
ePub File Size:1.98 Mb
ISBN:474-4-69912-713-4
Downloads:67770
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GardallQard hasen a. Ako nije, tj. Kard hasen Kard hasen je osnovni oblik bezkamatnog zajma. Investicijski depoziti - predstavljaju glavni izvor kapitala za islamske banke. Historijat islamskog bankarstva Islamsko bankarstvo, kao institucija, postoji tek oko 25 godina. Islamsko bankarstvo i finansije, u modernom kontekstu, pojavljuju se prvo u Egiptu Druga islamska banka ustanovljena je opet u Egiptu, Naknadno su otvorena i dva regionalna ureda - jedan u Rabatu Maroko , a drugi u Kuala Lumpuru Malezija , a nedavno i tzv.

U Sudanu, Faisal Islamic Bank je prikupila 10 miliona dolara kao depozite na svoj prvi dan rada, a od svog osnivanja u U Luksemburgu je U Iranu, Pakistanu i Sudanu postoje samo islamske banke dok konvencionalnih banaka i nema. Ima svoje filijale i na zapadu prvenstveno u Londonu i Luxemburgu.

El Berekeh group - isto tako iz Saudijske Arabije, osnovana Ima vrlo vidljivu prisutnost u mnogim muslimanskim zemljama. Ona je skoro sasvim u posjedu kuwajtske vlade. Iako to izgleda "malena svota" ona pokazuje da su konvencionalne banke ostvarile konkretnu saradnju sa islamskim bankama.

Umjesto toga preferiraju se nazivi islamske finansije i investicije i islamske finansijske institucije. Naprotiv, moderni komercijalni bankarski sistem u skoro svim zemljama svijeta i islamski bankarski sistem se razlikuju u samim "korijenima". Konvencionalni bankarski sistem ima dva osnovna principa: sigurnost kapitala depozitora i sigurna stopa povrata na depozite.

Ovo treba obezbijediti povjerenje jedne generacije i naviku naredne.

ASTM E505 PDF

ISLAMSKO BANKARSTVO PDF

.

ADEVERINTA VENIT BRD PDF

ISLAMSKO BANKARSTVO - TEORIJA I PRAKSA

.

Related Articles