FSC KEURMERK PDF

Wat is FSC? Wij luisteren, denken mee en leveren! Het FSC keurmerk is wereldwijd het bekendste keurmerk voor verantwoord bosbeheer. Dit zijn afspraken over hoe u de FSC activiteiten in uw bedrijf uitvoert. Deze procedures zijn heel goed aan te passen aan uw huidige werkwijze zodat u daaraan waarschijnlijk geen concessies hoeft te doen.

Author:Mezil Dijar
Country:Norway
Language:English (Spanish)
Genre:Music
Published (Last):15 October 2010
Pages:46
PDF File Size:11.19 Mb
ePub File Size:7.79 Mb
ISBN:895-1-37310-939-8
Downloads:14787
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:NikozshuraTransparantie Niet gecheckt FSC Forest Stewardship Council is het eerste internationale keurmerk met strenge eisen voor duurzaam en sociaal bosbeheer, gesteund door overheden, bedrijven en milieuorganisaties. Het FSC-keurmerk stelt strenge eisen: Bossen met een hoge natuurwaarde en kwetsbare bosgebieden worden met rust gelaten. Houtkap langs waterlopen en op steile hellingen mag niet vanwege kans op erosie. Na het kappen van bomen moet het bos de kans krijgen zich te herstellen: er mag niet meer hout verdwijnen, dan er kan aangroeien.

Behalve eisen voor bosbeheer, hanteert FSC ook sociale eisen. FSC zorgt voor voldoende loon en verantwoorde werkomstandigheden voor de bosarbeiders. Dat helpt armoede tegengaan, en voorkomt dat bewoners om te kunnen overleven, moeten overgaan tot illegale houtkap en platbranden van bos voor landbouwgrond. Hoe is de controle geregeld? De controle op het FSC-keurmerk gebeurt door onafhankelijke certificerende organisaties.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden? Het FSC-keurmerk staat op producten van massief hout, maar ook op producten waarin hout of houtvezels zijn verwerkt, zoals plaatmateriaal, parket, deuren. Ook haardhout kan het FSC-keurmerk hebben. FSC komt ook voor als keurmerk op papier. Kijk voor meer details over producten met FSC-keurmerk en verkooppunten op www.

BARBATII VIN DE PE MARTE FEMEILE DE PE VENUS PDF

Forest Stewardship Council

De organisatie werd in in Toronto opgericht op initiatief van milieuorganisaties uit 25 landen. De organisatie is opgericht om het verantwoord beheer van bossen te bevorderen, met name in tropische gebieden. De zogenaamde FSC-standaard ook wel de principes en criteria genoemd voor verantwoord bosbeheer brengt sociale, milieu- en economische belangen in balans. Bosbeheer conform deze standaard, met hieraan gekoppeld mogelijke hout- en papierproductie, beschermt bossen voor huidige en toekomstige generaties.

DEVI MAHATMYAM IN TAMIL PDF

FSC 100% (Hout)

.

Related Articles