ANATOMIE EN FYSIOLOGIE VAN DE MENS GREGOIRE PDF

Cellen 2. Anabole reacties assimilatiereacties zijn nodig voor de bouw van lichaamseigen stoffen. Deze stoffen worden gebruikt voor opslag, groei, herstel en onderhoud van de weefsels. Bij katabole reacties dissimilatiereacties vindt afbraak van stoffen plaats. Hierbij komt chemische energie vrij. Aerobe dissimilatie verbranding met zuurstof in de cel heet celademhaling.

Author:Goltisar Dogor
Country:Algeria
Language:English (Spanish)
Genre:Art
Published (Last):12 June 2010
Pages:314
PDF File Size:16.99 Mb
ePub File Size:17.76 Mb
ISBN:157-9-26948-530-9
Downloads:56617
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MauzshuraMeerdere soorten weefsels vormen een orgaan. Meerdere organen kunnen samenwerken binnen een Orgaanstelsels. Wat is vegatieve integratie? De interne afstemming van de onderlinge vegatieve functies door het hormoonstelsel en het vegatieve zenuwstelsel.

De vegatieve integratie wordt verzorgd door het hormonale stelsel, de vegatieve sensoriek en het vegatieve zenuwstelsel. De animale functies zorgen voor de interactie tussen mens en de buitenwereld.

Regeling hiervan gebeurt door de animale sensoriek, het animale zenuwstelsel en het motorisch stelsel. Linkerventrikel, aorta, slagaders,organen en weefsels, aders, holle aders, rechteratrium, rechterventrikel, en de aansluiting op de longcirculatie. Wat is de route van de longcirculatie? Rechterventrikel, longslagader, longen, longaders, linkeratrium, linkerventrikel en de aansluiting op de lichaamscirculatie Het art bestaat uit het linker en rechter atrium boezems en de linker en rechter ventrikels kamers het september verdeelt het hart in links en rechts.

De anuli fibrosi cordis bindweefselringen liggen tussen de atria en de ventrikels. Rechts: valva tricuspidalis, links: valva bicuspidalis. De hartwand is van buiten naar binnen opgebouwd uit: pericard of hartzakje epicard en viscerale blad myocard hartspier en endocard. Het linker ventrikel wordt veel zwaarder belast dan het rechter ventrikel en heeft een drie keer dikker myocard.

Het hart prikkel geleidingssysteem bestaat uit de sinusknoop, atrioventriculaire knoop AV knoop , de bundel ban His en de purkinjevezels. Een hartcyclus duurt 0. Hierin wisselen systolen en diastolen van de atria en de ventrikels elkaar af.

De eerste hart toon is het dichtslaan van de AV kleppen. De tweede hartonderzoek is het dicht vallen van de atriele kleppen. Wat zijn de onderdelen van het ECG.? De hartcirculatie coronaire circulatie voorziet het myocardium van zuurstof en voedingstoffen.

De arteriae coronariae kransslagaders takken net voorbij de aortaklep van de aorta af. Onder maximale druk wordt bloed in deze slagaders gepompt. Waaruit is een bloedvat opgebouwd? Tunica intima, binnenste laag, endogeen weefsel tunica media, middelste laag, elastisch bindweefsel en spierweefsel tunica externa, buitenste laag, losmazig bindweefsel De arteriae bronchialis is niet hetzelfde als de arteriae pulmonalis longslagader de a.

Voorziet het longweefsel van zuurstofrijk bloed en behoort tot de grote bloedsomloop. Maakt deel uit van de kleine bloedsomloop en bevat zuurstofarm bloed. Vullingstoestand van het bloedvat, slagvolume, elasticiteit van de vaatwand, de perifere weerstand.

De bloeddruk in een bloedvat is de druk die het bloed op de wand van dat bloedvat uitoefent. De hoogte van de bloeddruk hangt af van de plaats waar gemeten wordt in het bloedvaten stelsel.

Welke hormonen hebben invloed op de bloeddruk? Antidiuretisch hormoon adh , aldosteron, renine, adrenaline, noradrenaline, histamine. Wat is leukodiapedese? Het door de spleten van de capillair wand dringen en uittreden uit de bloedbaan treden van granulocyten. Wat is hemostase? Bloedcelvorming en bloedstolling Waaruit bestaat bloed? Erytrocyten vervoeren zuurstof met behulp van hemoglobine, een ijzerhoudend eiwit.

Erytrocyten worden continu afgebroken, lever en milt, bilirubine, afbraakproduct van hemoglobine, wordt uitgescheiden en de ijzeratomen worden hergebruikt bij de aanmaak van nieuwe erytrocyten. Leukocyten zorgen voor immuniteit. Drie groepen leukocyten zijn granulocyten, monocyten en lymfocyten. Trombocyten zijn onmisbaar bij de bloedstolling. Wat zijn de fases van bloedstolling?

Bloedplasma bestaat uit water, opgeloste zouten, plasma-eiwitten, bloedgassen en tijdelijk aanwezige stoffen. Belangrijke zouten in het bloedplasma zijn natrium, kalium, chloor, calcium, magnesium en waterstofcarbonaat.

De zuurgraad van het bloed is 7. Albumine, globuline zijn plasma eiwitten. Weefselvocht is bloedplasma zonder bloedcellen, trombocyten en grote plasma eiwitten. Weefselverharding ontstaat aan het begin van het capillairnetwerk waar de bloeddruk hoger is dan de osmotische waarde van het bloed.

Aan het eind van het capillairnetwerk wordt het weefselvocht terug gezogen in de capillairen door de osmotische waarde die nu hoger is dan de bloeddruk. Opgebouwd uit lymfatisch weefsel en dat bestaat uit reticulair bindweefsel, lymfocyten vormend weefsel en veel lymfocyten. Lymfe is grotendeels van de zelfde samenstelling als weefselvocht. De aanwezigheid van ziekte verwekkers activeert het lymfatisch weefsel vervolgens tot de vorming van lymfocyten, de leukocyten die de specifieke immuniteit van het lichaam verzorgen.

Ondoordringbaar epidermis opperhuid Zweet en talg klieren die melkzuur en vetzuur afscheidden Speeksel en slijm in de mondholte, slijm en traanvocht in de neus en traanvocht in de ogen spoelen lichaamsvreemde stoffen weg.

Maagzuurslijmvlies produceert zoutzuur daar zijn veel ziekteverwekkend niet tegen bestand. Plasmacellen maken in grote hoeveelheden immunoglobulinen gericht tegen een specifiek antigeen. Er ontstaan ook geheugen B cellen die bij een volgende infectie snel anti stoffen maken.

Er worden 4 typen T lymfocyten gemaakt na activatie: cytotoxische Tcel, T geheugencel, T helpercel, T suppressorcel. Wat is immunisatie? Bij immunisatie worden er stoffen in het lichaam gebracht die het lichaam helpen met de afweer.

Actieve immunisatie, verzwakte antigenen worden in het lichaam gebracht waardoor antistoffen gevormd worden en passieve immunisatie, specifieke immunoglobulinen worden in het lichaam gebracht die als antistoffen aan het werk kunnen. Lees volledige samenvatting.

BLOODROSE ANDREA CREMER ESPAOL PDF

Anatomie en fysiologie van de mens - Grégoire

.

HEROUT UCEBNICE JAZYKA JAVA PDF

Toetsenbank

.

Related Articles